Jean Monnet Chair in European Political Economy - Catedra de Europeism Științific

Primary tabs

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union

Coordinators: 
Dates: 
1 September 2016 to 31 August 2019
About the project: 

Світова фінансова криза стала суворим випробуванням для ЄС. Банківська криза, боргова криза, зменшення заробітної плати, безробіття, скорочення державних витрат в деяких державах-членах та інші негативні соціально-економічні процеси, здавалося, досягли критичного рівня. Розвиток євроскептицизму, а також прийняття його ідеології основними політичними силами в Європі, посіяли зерна сумніву щодо майбутнього європейської інтеграції. Ряд питань, зокрема ймовірність Грекзіту, референдум у Великобританії щодо процедури Брекзіт, переформатування правил національного прикордонного контролю у відповідь на зростання потоку нелегальної міграції, поставили під сумнів деякі з найвидатніших досягнень ЄС, таких як єдиний ринок, єдина валюта або Шенген. Внутрішня економічна слабкість та розбіжності між державами-учасниками спільноти також обмежили можливості спільної зовнішньої політики ЄС, про що свідчать конфлікти в Україні та Сирії, а також послаблення іміджу ЄС за кордоном.

Ця кафедра у своїй діяльності виходить з трьох концептуальних передумов. По-перше, неможливо посилити вплив ЄС у світі без вирішення внутрішніх економічних та демократичних проблем, що породжують євроскептицизм та протидію розвитку євроінтеграції. По-друге, відповіді на виклики та загрози вимагають не лише збільшення інформаційної підтримки політик ЄС, а й наукових досліджень та академічних рефлексій (у постійному контакті з політиками та громадянським суспільством) про те, що може бути покращено та як. По-третє, економічні процеси не відбуваються ізольовано від соціальних та політичних процесів. Вирішення критичних економічних питань, таких як криза євровалюти, потребує політичної волі та вибору, а політичний вибір, у свою чергу, впливає на економічні чинники. Таким чином, діяльність цієї кафедри спрямована на максимізацію унікальних переваг міждисциплінарної соціальної науки у вивченні ЄС.

Partner institutions: 
Courses: